Home page - miteras ergon

 
 
Newsletter

email

2010

Πολτεκνες μητρες εν δρσει

    Με ανθοτπητες και παιανισμος της φιλαρμονικς του Δμου Αθηναων στην Πλατεα Κλαυθμνος γιορτζεται, η Παγκσμια Ημρα της Μητρας σε να ιδιατερο φεστιβλ που διοργαννει μια μοναδικ οργνωση στην Ελλδα, αυτ των πολτεκνων μητρων.

    χουν πνω απ τσσερα παιδι, στην πλειοψηφα τους αντατη μρφωση και εναι εργαζμενες, δραστριες και πολ δυναμικς διεκδικντας μια ξια θση κτω απ τον λιο. Εναι οι φοβερς πολτεκνες μητρες της Θεσσαλονκης που, "αρματωμνες" με την ιδιτητ τους αυτ και τις ειδικς ανγκες που την ορζουν, ανασκουμπθηκαν και χτισαν την δικ τους νησδα πρνοιας. Μια οργνωση που την ονμασαν "Μητρας ργον" και σαν να ταν να απ τα παιδι τους ρχισαν να την μεγαλνουν και να την εμπλουτζουν με επιμον και υπομον.

    Σμερα αυτ το παιδ εναι 14 ετν, χει 540 μλη, πολλ ργα στο ενεργητικ του και πολλ να διδξει, για τη θληση που μπορε να κινητοποισει φορες, υπουργεα, δμους, νομαρχες και κονδλια, για την αλληλεγγη που μπορε να τρυπσει σε σπτια για να μοιραστε και να αγκαλισει κοιν προβλματα και ανγκες. Αποδεικνοντας μπρακτα τι η συλλογικτητα, μια αξα που χουμε ξεχσει, μπορε να γνει βασικ εργαλεο για μια καλτερη ποιτητα ζως.

    'Ολα ξεκνησαν στη Θεσσαλονκη το 1996 ταν μια χοφτα απ πολτεκνες μητρες, με επικεφαλς την Αικατερνη Σιδηροπολου, δρυσαν την ΜΚΟ "Μητρας ργον", μια οργνωση που θα μποροσε με τη σμπραξη των μελν του να διευκολνει και να ενισχσει την καθημεριντητα των πολτεκνων οικογενειν μσα απ τους ξονες της εκπαδευσης, της κοινωνικς φροντδας και της ψυχολογικς και θεσμικς στριξης.

    Οικογενειακς κατασκηνσεις, πργραμμα παιδαγωγικς υποστριξης στο σπτι, πργραμμα φλαξης με δημιουργικ απασχληση των παιδιν, συμβουλευτικ υποστριξη για μητρες και οικογνειες, φυσιοθεραπευτριο, συνδρια και ημερδες, ρευνες και εκδσεις, δρσεις εναρμνισης επαγγελματικς και οικογενειακς ζως, φεστιβλ "Μητρα- Παιδεα- Οικογνεια": νας ολκληρος κορμς απ παροχς για την πολτεκνη οικογνεια που κτστηκε αξιοθαμαστα λα αυτ τα χρνια αποτελον μια στρεα βση για πολλς πολυπληθες οικογνειες της Θεσσαλονκης και τρα πια λης της Ελλδας.

    Η στγη της οργνωσης βρσκεται σε διαμρισμα σε να παλι αρχοντικ στην οδ Αμντα στην Θεσσαλονκη, παλι κληροδτημα της Ελευθερας Στεργου στον να του Αγου Δημητρου που παραχρησε δωρεν ο μητροπολτης νθιμος. Εκε βρσκονται λες οι "υπηρεσες". Ο χρος φλαξης που οι πολτεκνες μητρες μπορον να αφσουν τα παιδι τους, ο χρος μθησης για την κατρτιση και προετοιμασα σε θματα εργασας με παρλληλη λειτουργα δημιουργικς απασχλησης για τα παιδι, ο χρος για εβδομαδιαες συνεδρες συμβουλευτικς υποστριξης αλλ και φυσιοθεραπευτριο για διγνωση, πρληψη και θεραπεα εκφυλιστικν μυοσκελετικν παθσεων που σχετζονται με τις πολλς κυσεις και την καθημεριν φροντδα μιας μεγλης οικογνειας.

    ξω απ αυτ το ξιο θαυμασμο κντρο η οργνωση χει αναπτξει συνεργασες με οργανισμος και κλινικς για την αντιμετπιση των μαθησιακν δυσκολιν πως η δυσλεξα, πως και να πργραμμα διδακτικς στριξης με την εθελοντικ βοθεια σπουδαστν στο σπτι, αξιοποιντας το δυναμικ των ΑΕΙ.

    Αλλ οι γυνακες της "Μητρας ργον" δεν μειναν με σταυρωμνα χρια και στο θμα των διακοπν, καθς αυτ ταν απ τα πρωταρχικ προβλματα για μια πολυμελ οικογνεια. Σμερα, μετ απ χρνια δουλεις και την αρχικ προσφορ εργασας των ιδρυτικν μελν της οργνωσης, κατφεραν να εξασφαλσουν για 170 οικογνεις κθε χρνο πντε κατασκηνσεις- σε Θσο, Σμο, Κρκυρα, Αγ. Παρασκευ Λρισας και Αγ. Ανδρα Αττικς- που να μπορον να συσπειρωθον και να διασκεδσουν λοι μαζ για 10 μρες.

    θλοι που φαντζουν ονειρικο για μα κοινωνα πως η ελληνικ που συνθως μνει στο "θα", ξεκιν εκολα μεγαλεπβολα σχδια αλλ και εκολα τα εγκαταλεπει μσα στη διρκεια του χρνου.

    Και ο κατλογος των δρσεων δεν σταματ εδ. ξιο λγου εναι- εκτς απ την διοργνωση σχετικν συνεδρων και ημερδων-, η κδοση εφημερδας αλλ κυρως η κδοση ενς πολτιμου βιβλου, που διανμεται δωρεν, το "Μαθανω να προστατεω τον εαυτ μου", που επιμελθηκε η αντιπρεδρος της οργνωσης και δημοσιογρφος Ευγενα Κατοφα, το οποο εφοδιζει τα παιδι με τις απαρατητες γνσεις για αυτοπροστασα, πως τα δικαιματ του, την ασφαλ χρση του διαδικτου, τα ατυχματα, τη σωστ διατροφ, την προστασα των δοντν, προτσεις για ομαδικ αθλματα κ.α.

    Το "Μητρας ργον" δεν μεινε ξω οτε απ το διαδκτυο. Διαθτει ναν ισττοπο με πλρη στοιχεα για τις δρσεις και τα προγρμματ του, τις προτσεις και τις παροχς που μπορε να προσφρει για σες οικογνειες δεν το γνωρζουν ακμη και θα βρισαν ανακοφιση κοντ του.

    Και τλος το φεστιβλ "Μητρα- Παιδεα- Οικογνεια". νας θεσμς τρα πια απ το 1997 που ιδρθηκε στο πλασιο των εκδηλσεων της Παγκσμιας Ημρας της Μητρας. Φεστιβλ που φιλοξενθηκε επ σειρ ετν στην πλατεα Αριστοτλους στη Θεσσαλονκη αλλ και σε λλους δμους. Και φτος κατεβανει και στην Αθνα, στην Πλατεα Κλαυθμνος. Με ναν ανθοτπητα που θα συνθσουν μητρες και παιδι στλνοντας μνυμα ελπδας για το ρλο της μητρας και τη σημασα της οικογνειας. Με θεατρικ μονπρακτα απ την καθημεριντητα της οικογνειας. Με διανομ ενημερωτικο υλικο και τλος με να φρουμ με θμα "Η κατρτιση της μητρας στην Ευρπη του 2010". Εκδηλσεις που δχτηκε να βλει υπ τη σκπη του ο δμος Αθηναων, γιατ πως δλωσε ο δμαρχος κ. Νικτας Κακλαμνης, "η ΜΚΟ "Μητρας ργον" γνωρζει καλ τον τρπο να παρχει υψηλς υπηρεσες, πολυεππεδη μριμνα και να γαλουχε την κοινωνα μας με τις αρχς καιτις αξες της αγπης και της συλλογικτητας που τσο χρειζεται".

Την εκδλση μας χαιρτησαν

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

Αθνα, 3 Μαου 2010

 

Προς

Την Πρεδρο κ. Κατερνα Σιδηροπολου,

Την Αντιπρεδρο κ. Ευγενα Κατοφα

του Κντρου Επαγγελματικς Εκπαδευσης

και Κατρτισης Πολτεκνης Μητρας

«Μητρας ργον»

 

Κυρα Πρεδρε,

Κυρα Αντιπρεδρε,

Σας ευχαριστ θερμ για την πρσκλησ σας να απευθνω  χαιρετισμ στην Ημερδα με θμα «Κατρτιση της Μητρας στην Ευρπη του 2010» του 12ου Φεστιβλ «Μητρα-Παιδεα-Οικογνεια» που πραγματοποιε το  Κντρο σας.

λοι αναγνωρζουμε τι η μητρτητα, η παιδεα και η οικογνεια διαδραματζουν αποφασιστικ ρλο στο μλλον των παιδιν και της κοινωνας μας.

λοι επσης συνειδητοποιομε τη δυσκολα της γυνακας να ανταποκριθε στους πολλαπλος ρλους της. Ανμεσα σε αυτος, ο ρλος της εργαζμενης απαιτε συχν θυσες σε βρος της οικογνειας.

Η πολτεκνη μητρα καταβλλει ακμα μεγαλτερες προσπθειες προκειμνου να συνδυσει τις αυξημνες απαιτσεις ανατροφς και φροντδας με την απασχληση. Η ειδικ φροντδα που κατοχυρνεται συνταγματικ σε φελς της εναι προπθεση για την παροχ διευκολνσεων και την αμερληπτη και ιστιμη μεταχερισ της.

Σε μα εποχ που το ανταγωνιστικ εργασιακ περιβλλον επιβλλει τη συνεχ κατρτιση κι ενημρωση και η δυσμενς οικονομικ συγκυρα διεθνς αλλ και ειδικ για τη χρα μας, επιδειννει την κατσταση, η συζτηση για την κατρτιση της Μητρας στο σγχρονο ευρωπακ γγνεσθαι, εναι ιδιατερα σημαντικ.

Εχομαι καλς εργασες στην ημερδα σας και καλ συνχεια στο ργο του Κντρου σας το οποο υποστηρζει ενεργ την πολτεκνη οικογνεια.

 

                                                                                 Ο Πρεδρος της Βουλ

                                                                                     Φλιππος Πετσλνικος

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΗΜ/ΝΙΑ :  8.5.2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτλους 17                          ΠΡΟΣ :  Μητρας ργον 

Ταχ. Κδικας : 101 87                                      

Τηλ. : 210 5231193                                             

FAX : 210 5235982                                           Υπ’ ψιν   κας Κατοφα

 

Σας ευχαριστ θερμ για την πρσκλησ σας να παραβρεθ στην ημερδα που διοργαννετε, δυστυχς μως λγω ανειλημμνων υποχρεσεων δεν μπορ να εμαι σμερα κοντ σας και να μοιραστ τις απψεις μου μαζ σας.

 

Η σημεριν ημρα αποτελε μια παγκσμια αναγνριση της ιερς αποστολς της μητρας και της κοινωνικς της προσφορς.

 

λοι πρπει να αγκαλισουμε και να βοηθσουμε την κθε μητρα στους πολλαπλος ρλους που χει αναλβει : της μητρας, της συζγου, της εργαζμενης. Μας προβληματζει το γεγονς τι ο αριθμς των πολτεκνων οικογενειν παρουσιζει κθετη πτση.

 

Το μεγλο δημογραφικ ζτημα και οι πολλαπλς αρνητικς συνπειες του

στο χρο της οικονομικς και κοινωνικς ανπτυξης της χρας μας χει γνει κατανοητ εδ και καιρ απ το σνολο του πολιτικο κσμου.

 

Λαμβνοντας πντα υπψη τα δεδομνα των δημοσιονομικν συνθηκν, το Υπουργεο μας εξετζει λες τις δυναττητες επκτασης της μριμνας για τη στριξη της πολυμελος οικογνειας, μσα κυρως απ θεσμικς αλλαγς σε θματα δημογραφικς πολιτικς που εμππτουν στην αρμοδιτητ μας.

 

Η ενσχυση της πολτεκνης μητρας στο δσκολο λειτοργημ που καλεται να υπηρετσει πρπει να εναι συνεχς και ουσιαστικ απ λους τους κοινωνικος και πολιτικος φορες.

 

Εχομαι η σημεριν εκδλωση να χει την ανταπκριση που της αξζει, να θσει αυτ το ευασθητο θμα στη σωστ του δισταση αλλ κυρως να δσει κατευθνσεις και απαντσεις.

Καλ επιτυχα.

 

                                                       Με εκτμηση,

                                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΣ

                                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

        Μνυμα του πρην Υπουργο Μακεδονας- Θρκης κου. Καλαφτη Σταρου για το 12ο Φεστιβαλ "ΜΗΤΕΡΑ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 2010" που διοργαννει κθε χρνο το "ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ"


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                    Θεσσαλονκη, 4/5/2010

 

 

                                                                 ΠΡΟΣ:        ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ

Αν, στο πλασιο ενς νεκρο σμπαντος, η ελπδα εναι η ζω, ττε αυτ οφελεται στην παρξη της μητρας. Εναι η μητρα ο βασικς παργοντας της ζως αλλ και της μεταλαμπδευσης του πολιτισμο που η ζω αυτ χει κατακτσει. Εναι η μητρα που στο πλασιο της οικογνειας, προσφρει την παιδεα νευ της οποας δεν υπρχει πολιτισμς.  Πρα απ λα αυτ «μνα δεν βρσκεται λξη καμα να χει στον χο της τση αρμονα». Εχομαι κθε επιτυχα στο «Μητρας ργον».

                                                                   Με τιμ,

 

Καθηγητς Γεργιος Θ. Χατζηκωνσταντνου

Γενικς Γραμματας Μακεδονας-Θρκης

 
Copyright 2007. | Created by UltraVintage