Home page - miteras ergon

 
 
Newsletter

email

2009

1. ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΝΕΟΝΙΛΛΗ» (20-05-2009)

Ο Υπουργς Μακεδονας Θρκης κ. Σταρος Καλαφτης κατ τη διρκεια Συνντευξης Τπου που παραχρησε στο ΥΜΑΘ ο Σλλογος «Μητρας ργον» για το πργραμμα «ΝΕΟΝΙΛΛΗ», ανακονωσε την νταξ του στο Πργραμμα Κοινωνικς Αρωγς του ΥΜΑΘ, με χρηματοδτηση 30.000 ευρ για το τρχον τος.

Στο πλασιο του προγρμματος, φοιτητς σχολν ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, των τμημτων Βρεφονηπιοκμων, Νοσηλευτν και Παιδαγωγν χουν τη δυναττητα να αξιοποισουν τις γνσεις τους, συμβλλοντας στη σωστ πληροφρηση των γονων, καθς και στη δημιουργικ απασχληση των παιδιν, πολυτκνων και οικονομικ ασθενστερων οικογενειν.

 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΝΕΟΝΙΛΛΗ»

http://www.photoreportage.gr/index.php?event=2454

 

20/5/2009 - ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΡΩΓΗΣ ΤΟΥ ΥΜΑΘ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ «ΝΕΟΝΙΛΛΗ» ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ» ANAKOIΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ κ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΛΑΦΑΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

 
Ο Υπουργς Μακεδονας Θρκης κ. Σταρος Καλαφτης κατ τη διρκεια  Συνντευξης Τπου που παραχρησε στο ΥΜΑΘ ο Σλλογος «Μητρας ργον» για το πργραμμα «ΝΕΟΝΙΛΛΗ», ανακονωσε την νταξ του στο Πργραμμα Κοινωνικς Αρωγς του ΥΜΑΘ, με χρηματοδτηση  30.000 ευρ για το τρχον τος.
Στο πλασιο του προγρμματος, φοιτητς σχολν ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, των τμημτων Βρεφονηπιοκμων, Νοσηλευτν και Παιδαγωγν χουν τη δυναττητα να αξιοποισουν τις γνσεις  τους, συμβλλοντας στη σωστ πληροφρηση των γονων, καθς και στη δημιουργικ απασχληση των παιδιν, πολυτκνων και οικονομικ ασθενστερων οικογενειν.
Ο Υπουργς Μακεδονας-Θρκης Σταρος Καλαφτης αναφερμενος στην ανγκη μπρακτης και καθημερινς  ενσχυσης των πολυτκνων οικογενειν και ειδικ των οικονομικ ασθενστερων, τνισε:«Στο πλασιο του Προγρμματος Κοινωνικς Αρωγς που εκπονε και υλοποιε το ΥΜΑΘ τους τελευταους μνες, εντσσεται απ σμερα και η πρωτοβουλα του Υπουργεου, να ενισχσει το πργραμμα «ΝΕΟΝΙΛΛΗ». Πρκειται για μια δρση, σμφωνη προς τη φιλοσοφα του ΥΜΑΘ να υλοποιε  στοχευμενες δρσεις που εξυπηρετον  με μια κνηση, περισστερες απ μια κοινωνικς ομδες συμπολιτν μας .Το πργραμμα μας χωρζεται σε τρεις ξονες. Στον ξονα της Κοινωνικς Αρωγς, στον ξονα Ποιτητας Ζως και στον ξονα Ανπτυξη. Στον πρτο ξονα, εντσσεται και η σημεριν πρωτοβουλα. Το πργραμμα «ΝΕΟΝΙΛΛΗ» θα το ενισχσουμε ακμη περισστερο φτος, με σκοπ να θεσμοθετσουμε τη δρση, να υλοποιεται σταθερ τα επμενα χρνια και να επεκταθε στις υπλοιπες περιοχς της Βρειας Ελλδας. Ο στχος εναι διττς. Να βοηθσουμε πολτεκνες μητρες, να δσουμε ανσες στην πολτεκνη οικογνεια και κυρως στην μαν, που χει την φροντδα και την καθημεριν γνοια των παιδιν. Παρλληλα μως να περσουμε μηνματα εθελοντισμο και να ενισχσουμε φοιτητς, που στο πλασιο της σκησης τους, θα χουν την δυναττητα να ρθουν πιο κοντ με το γνωστικ τους αντικεμενο και παρλληλα να βοηθηθον στο μετρ του δυνατο. Η πρωτοβουλα εντσσεται στην γενικτερη φιλοσοφα του ΥΜΑΘ συμφνα με την οποα, «τα μικρ για μας ,εναι μεγλα». Ανεξρτητα εν οι οικονομικς ενισχσεις εναι συγκεκριμνης κτασης. Ανεξρτητα εν αφορον κοινωνικς ομδες που δεν εναι πντα στην πρτη γραμμ της επικαιρτητας. Εμες αυτς τις ομδες θλουμε να ενισχσουμε, τις πολτεκνες οικογνειες, τους φοιτητς, κοινωνικς ομδες που αποτελον ψηφδες στην οικοδμηση μιας σγχρονης υγιος Ελλδος και κοινωνας. Για αυτ εμαστε ικανοποιημνοι που συνδρμουμε  και αυξνουμε την δικι μας υποστριξη στο πργραμμα με στχο να επεκταθε και περ απ την Θεσσαλονκη». Την ικανοποηση της για την οικονομικ ενσχυση και στριξη  του προγρμματος απ το Υπουργεο Μακεδονας Θρκης, εξφρασε η πρεδρος του συλλγου «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ» κα. Κατερνα Σιδηροπολου η οποα τνισε μεταξ λλων:«Απ το ακαδημακ τος 2002-2003, οπτε και ρχισε η πιλοτικ εφαρμογ του προγρμματος, χουν επωφεληθε 300 οικογνειες, καθς 320 φοιτητς και φοιττριες  σχολν απ ΑΕΙ που απασχολον δημιουργικ  παιδι πολτεκνων οικογενειν. Παρλληλα πραγματοποιον  και την πρακτικ σκηση για τα ακαδημακ τμματα, στα οποα φοιτον. Το πργραμμα διαρκε τρεις ως πντε μνες και εναι πρωτοποριακ για ολκληρη την Ευρπη».

www.mathra.gr  Αριθμς Εδησης: 7619948

 

Θεσσαλονκη, Ελλδα 20/05/2009 14:13 (ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Θεσσαλονκη-Βοθεια στις πολτεκνες οικογνειες προσφρει ΜΚΟ με εθελοντες που βοηθον στη σχολικ προετοιμασα των παιδιν
 
   Πολτιμη βοθεια σε τριακσιες πολτεκνες οικογνειες απ λη την Ελλδα προσφεραν εθελοντικ φοιτητς, οι οποοι, τα τελευταα 7 χρνια, προετομασαν για τα σχολικ τους καθκοντα, κατ’ οκον, τα παιδι των οικογενειν.

    Πρκειται για το πργραμμα «ΝΕΟΝΙΛΛΗ, Πρσθετη Διδακτικ υποστριξη και δημιουργικ απασχληση των παιδιν πολτεκνων οικογενειν» που υλοποιε απ το 2002 το Κντρο επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της πολτεκνης μητρας «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ», με την επιστημονικ καθοδγηση της Επιτροπς κοινωνικς πολιτικς, στο Αριστοτλειο Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης.

    «Εναι μια ανσα για την πολτεκνη μητρα, καθς η ενασχληση των εθελοντν με τα παιδι μας, διευκολνει τη ζω μας» σημεωσε η Θεοδρα Γκομα, μητρα 9 παιδιν, σε συνντευξη τπου για την παρουσαση του προγρμματος.

    Την οικονομικ υποστριξη του φοιτητικο δυναμικο, που γκειται στην κλυψη των μεταφορικν τους εξδων χει αναλβει αποκλειστικ το Υπουργεο Μακεδονας-Θρκης, διαθτοντας προς το σκοπ αυτ το ποσ των 30.000 ευρ για το τρχον ακαδημακ τος. Εκτιμντας την πολτιμη κοινωνικ και εκπαιδευτικ προσφορ του προγρμματος σε μια ιδιατερα δσκολη οικονομικ συγκυρα, ο υπουργς Μακεδονας-Θρκης, Σταρος Καλαφτης υπογρμμισε την αναγκαιτητα της συνχισης του προγρμματος, με στχο την μπρακτη, καθημεριν και εξατομικευμνη ενσχυση των πολυμελν οικογενειν.

    Το Κντρο επαγγελματικς εκπαδευσης και κατρτισης της πολτεκνης μητρας «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ» εναι Μη Κυβερνητικς Οργανισμς (ΜΚΟ) που αποβλπει στη διευκλυνση και ενσχυση της καθημεριντητας των πολτεκνων οικογενειν και στη χαρτογρφηση των αναγκν τους. Το Κντρο ιδρθηκε το 1996 στη Θεσσαλονκη, με πρωτοβουλα πολτεκνων εργαζμενων μητρων.

   http://www.anampa.gr/anaweb/subscriber/showitem?service=17&listid=Search2698&listpage=4&docid=7619948

 

2.Κρατικ Κατασκηνωτικ Πργραμμα 2009

Σας πληροφορομε τι στον προγραμματισμ λειτουργας των κατασκηνσεων του κρατικο προγρμματος τους 2009 θα φιλοξενηθον 420 τομα πολτεκνων οικογενειν μελν του Κντρου μας, ως εξς:

  • 100 τομα στην Παιδικ Εξοχ Πρινων Σμου.
  • 70 τομα στην Παιδικ Εξοχ Κρκυρας.
  • 50 τομα στην Παιδικ Εξοχ Αγας Παρασκευς, Λρισα.
  • 50 τομα στην Α' κατασκνωση Καμνων Βορλων.
  • 150 τομα στην Παιδικ Εξοχ Ποταμις Θσου.

 
Copyright 2007. | Created by UltraVintage