Home page - miteras ergon

 
 
Newsletter

Εισάγετε το email σας για να ενημερώνεστε με τα τελευταία νέα μας

Συμμετοχή σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" συνεχίστηκε με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και τα επόμενα έτη 2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017.

 

1. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ: "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ"

Η δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ)  συγχρηματοδοτείτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο στο Πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Εργατικού Δυναμικού, ένα από τα οκτώ (8) τομεακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και στη διευκόλυνση γυναικών στην αγορά εργασίας μέσω της παροχής θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των παιδιών τους, μέσω από εγκεκριμένες δομές. Η διάθεση των θέσεων πραγματοποιήται από τον ΟΕΕ με εντολή τοποθέτησης των παιδιών στη δομή για την περίοδο 2009-2010.

Το ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ έχει την έγκριση για 15 παιδιά, ηλικίας 5 έως 12 χρονών, που θα απασχολούνται για 11 μήνες από τις 12μ.μ έως τις 8μμ.

Εγγραφές έως 26 Ιουνίου. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ.
 2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ
 3. ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ (ΓΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ)
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 5. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΙΑΖΕΥΚΤΗΡΙΟΥ (ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ)
 6. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΤΕΛΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
 7. ΑΛΛΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ
 8. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2008
 9. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ  Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ ΈΤΟΥΣ 2008  Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ)
 10. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ (ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ)
 11. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΑΠΌ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ  ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ( ΠΛΗΡΗΣ Ή ΜΕΡΙΚΗ, ΑΟΡΙΣΤΟΥ Ή ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)  (ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΕΣ)     
 12. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Δ.Ο.Υ. (ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ)
 13. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ)
 14. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΓΑ Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ)
 15. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΑΕΔ, ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΜΕΝΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE ΤΟΥ ΟΑΕΔ)
 16. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ STAGE (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ STAGE του ΟΑΕΔ)
 17. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Θ.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ)
 18. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν.Θ.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ  Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΤΟΥ 2008 Ή ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Θ.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ)
 19. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Ε.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ)
 20. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ν.Ε.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ν.Ε.Ε. ΤΟΥ ΟΑΕΔ)
 21. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΌ ΚΕΚ (ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ)
 22. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΈΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ)
 23. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΌ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ (ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΕΣ)
 24. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ  (ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ ΑΠΌ ΤΗΝ 9/04/2007 ΚΑΙ ΜΕΤΑ)
 25. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΑΝ  Η ΑΙΤΟΥΣΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
 26. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΑΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 35% ΚΑΙ ΑΝΩ
 27. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΑΝ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΑΜΕΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
 28. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ, ΕΑΝ Ο ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΣ
 29. ΑΛΛΟ (περιγράψτε):

2.  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, γΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΚΥΚΛΟΣ Α' "ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ" 
Πατήστε εδώ

 • Θέσεις εργασίας: 3 (Βρεφονηπιοκόμος, Ψυχολόγος, Γλωσσολόγος)

ΚΥΚΛΟΣ Β' "ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ  
                      ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ"

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Το Κέντρο Μελετών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Πολύτεκνης Μητέρας, ιχνηλατώντας τις ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών σε ψυχοσωματικό επίπεδο, έχει ήδη οργανώσει  το φυσιοθεραπευτηρίο, στα πλαίσια του προγράμματος «Βελτίωση ποιότητας ζωής γυναικών», Έργου του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί ενίσχυσης απασχόλησης των ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων - Β΄ Κύκλος, σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Ενεργειών Συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.

            Κατά τη διάρκεια του παραπάνω σχεδίου δράσης, το ιατρικό επιτελείο του «ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΡΓΟΝ», αποτελούμενο από Ορθοπεδικό τον κ. Ράλλη Ιωάννη, Φυσιοθεραπευτή, την κ. Κανάκη Μαρία, παρακολουθεί εξατομικευμένα μητέρες πολύτεκνων οικογενειών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκειμένου να προβεί στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία εκφυλιστικών μυοσκελετικών παθήσεων, τις οποίες έχουν υποστεί εξαιτίας των πολλαπλών κυήσεων και της καθημερινής φροντίδας προς τις οικογένειές τους.

            Το φυσιοθεραπευτήριο λειτουργεί στην Αμύντα 11, κατόπιν ραντεβού.

   

  

3. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Συναντήσεις ομαδικές και ατομικές ή ακόμη και προσωπική επικοινωνία μέσω e-mail για συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη παιδίων και γονέων.

Επίσης, συνεδρίες για την αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών γίνονται στα γραφεία του Κέντρου μας, με τις επιστημονικές συνεργάτιδες κ. Ελένη Δουλιανάκη και κ. ’ννα Κρίτση, κατόπιν ραντεβού.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο: 2310- 288331, ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΜΚΟ ΣΕ ΣΥΝΑΦΗ ΕΘΝΙΚΑ Ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αριάδνη ΜΕΤΡΟ 5.3

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: Ευρ. Κοιν. Ταμείο Ευρ. Ένωσης κατά 75%

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 4.000,00 ευρώ

ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΟΧΟΙ: ’νεργες γυναίκες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 2004

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ανέργων γυναικών συμβουλευτική και στήριξη νέων επαγγελματιών. Ο φορέας ανέλαβε τον τομέα δημοσιοποίησης και ενημέρωσης του προγράμματος.  

 

 
Copyright © 2007. Μητέρας Έργον| Created by UltraVintage